Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Nostradamus wskazuje na wielką wojnę.


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
1 odpowiedź w tym temacie

#1 Asef

Asef

  Infrzak

 • Użytkownicy
 • PipPip
 • 88 postów
 • GG: 6850066

Napisano 12 września 2009 - 16:07

Nostradamus wskazuje na wielką wojnę.

Nostradamus X - 72.

„W roku 1999 i siedem miesięcy Nadleci z nieba Król budzący grozę Wskrzesi (ożywi) wielkiego Króla Angoulmois. Będzie szczęśliwie rządził przed i po wojnie (Mars).”

W 1999 roku w lipcu nadleci z nieba Pana zastępów, jego przybycie wywoła grozę. Pobudzi On do działania ludzi, którzy przywrócą władze królestwa z nieba. Pan zastępów, będzie szczęśliwie władał tym królestwem, przed wojną i po tej wojnie.

W konkluzji do czterowiersza X - 72.

W tym czterowierszu jest precyzyjnie określony czas zdarzeń. Precyzja, z jaką Nostradamus wskazuje działanie lub objawienie się obiektu bojowego z nieba, jest niesłychanie dokładna. Wskazanie nie tylko roku, ale nawet miesiąca, świadczy o dokładnym przygotowaniu wszystkich działań. Przybycie lub objawienie się obiektu bojowego z nieba, zapowiedziane z taką precyzją, musi być ujęte w jakiś plan działań.
Z treści zawartej w tym czterowierszu, możemy wyciągnąć informację, że w okolice naszego układu słonecznego przybył obiekt bojowy armii nieba. Z tej informacji wynika również, że dowódca tego bojowego obiektu, już żyje na ziemia a jego kontakt z obiektem posiada charakter duchowy.
Dowodem na słuszność takiej interpretacji jest, stwierdzenie ujęte w zwrocie; „Nadleci z nieba Król budzący grozę.” Grozy nie może budzić, sama postać Syna Boga czy jego pozycja dowódcy wojsk nieba – Pana zastępów. Jest w tym zwrocie zawarta jakaś informacja wskazująca na istnienie formy lub działania, której wizerunek może być odebrany z przestrachem budzącym grozę.
Czy ta skazywana groza to reakcja ludzi, czy kogoś innego?
Po przeanalizowaniu treści i wyciągnięciu wniosków, należy odrzucić sprawę zastraszenia budzącego grozę u człowieka. Nie do przyjęcia jest fakt, że działanie lub wizerunek rzeczy przybyłej wraz z Synem Boga z nieba mogłaby wywołać grozę u ludzi.
W tym miejscu, można powiedzieć, że „człowiek dobry nie ma się, czego bać a zły i tak się nie boi.”
Co mogłoby przerazić człowieka, który w jakiś sposób uzyskuje kontakt z Synem Boga nawet, jeżeli zobaczyłby Go w okręcie bojowym nieba? Stan, jakiego doznałby człowiek można określić jako zachwyt, uniesienie lub przestrach, ale nie taki, który wywoła grozę. Sprawa wskazywanej przez Nostradamusa grozy, jaką budzi wskazywany obiekt Pana zastępów nie może dotyczyć człowieka.
Jednak taka informacja jest przedstawiona człowiekowi w treści proroctwa, to oznacza, że jest ona istotna dla ludzi na ziemi. Istotną sprawą związaną kontekstowo z przekazem tego czterowiersza, która pośrednio może dotyczyć człowieka jest odniesienie do cywilizacji duchowych. Duchowość jest tą sferą życia, której wpływ objawia się na płaszczyźnie losu i opieki duchowej. Znane są różne formy pomocy człowiekowi sferze duchowej. Istnieją również negatywne doznania, które są przypisywane ogólnie określanemu wpływowi ciemnych mocy.
Te siły zła szkodzą człowiekowi a pośrednio, eliminując stany szczęścia w życiu człowieka, w konsekwencji szkodzą Bogu. Przy założeniu istnienia takiej sprawy i przy uwzględnieniu, że Bóg podjął działanie przeciwko siłom ciemności, powinniśmy przyjąć, możliwość przybycia armii nieba. Jeżeli do tego, uwzględnimy istnienie w treści proroctw i przepowiedni wielu zapowiedzi nadejścia takiej wojny, to określenie Nostradamusa jest całkowicie na miejscu.

Cywilizacje duchowe żyjące w formie eterycznej, po rozpoznaniu cech obiektu bojowego Syna Boga mogą brać pod uwagę jakiś wpływ na ich los. Te negatywne zrozumiały, że ich los jest przesądzony, należy przyjąć, że mogła ogarnąć je groza.
W konsekwencji po odczytaniu takich informacji należy przyjąć, że w lipcu 1999r objawił, w jakiś sposób swoje działanie obiekt bojowy nieba. Natomiast występująca w kontekście informacyjnym czterowiersza sprawa, która dotyczy przybycia wraz z tym obiektem Pana zastępów jest wątpliwa. On tu na ziemi musiał być już wcześniej a wynika to z zapowiadanej fizycznej formy jego życia na ziemi. Dziecko, które by się urodziło w ten wskazywany dzień objawienia się „Króla grozy” nie mogłoby spełnić sprawy ujętej w tym zwrocie; „Wskrzesi (ożywi) wielkiego Króla Angoulmois.” To ożywienie, dotyczy zorganizowania i poprowadzenia grupy przysłanych z nieba, specjalnie do tego celu ludzi. Ludzi, którzy przywrócą wpływy Boga na ziemi (królestwa aniołów).

„Będzie szczęśliwie rządził przed i po wojnie (Mars).”

Ten zwrot uzupełnia informacje mówiące o Władzy i wskazuje na wystąpienie jakiejś wojny. Może tu chodzić tylko o wojnę, pomiędzy okrętem bojowym nieba a duchowymi siłami zła.
W tym miejscu należy wskazać na występowanie wielu interpretacji proroctw, które mówią o wojnie. Wszyscy, którzy interpretują proroctwa i przepowiednie przypisują zawarte w nich wskazania jako te, które mówią o mającej nastąpić wojnie na ziemi. Z informacji zawartej w tym czterowierszu, możemy wnioskować, że zapowiedzi ujęte w proroctwach i przepowiedniach mówią o wojnie w przestrzeni eterycznej. Taką wojnę, Pan zastępów siłami nieba przeprowadzi w trakcie życia fizycznego na ziemi. Dowodem na taką interpretację jest zapowiedź jego rządów przed wojną i po wojnie. Skoro te rządy dotyczą grupy ludzi na ziemi, wojna musi się odbyć, gdy jeszcze będzie żył fizycznie na ziemi.

Nostradamus X - 73.

„Wielki sędzia osadzi czas obecny i przyszły Czas późny potępiony przez kler, który zostanie oddalony, ponieważ sam trapił Chrystusa.”

Pan zastępów oceni czas i stan położenia planet, i gwiazd w zodiaku. Osądzi również konfiguracje przyszłych układów planet w stosunku do zodiaku. Czas astrologiczny i dawny charakter mitycznych postaci nieboskłonu, jest potępiany przez kler. Kler przez Syna Boga zostanie porzucony za to, że dwa tysiące lat trapił i przyprowadzał o zmartwienia Chrystusa.

W konkluzji do czterowiersza X - 73.

Rzecz, która obrazuje osąd Pana zastępów, jest istotną wskazówką, ukazującą mechanizm działania armii nieba. Przygotowany w niebie plan jest realizowany w czasach ostatecznych. Pierwszy etap jego realizacji to rozpoznanie przez świadomość fizycznej postaci Pana zastępów położenia i konfiguracji planet i gwiazd w zodiaku. Ważnym elementem w planie armii Pana zastępów są możliwości użycia do działania wraz z armią nieba mitycznych postaci. Są w przestrzeni gwiezdnej formacje gwiazd, które z racji swojego wyglądu otrzymały nazwy mitycznych bogów, bóstw i szczególnych dla człowieka zwierząt. Pięć z tych postaci, jest związanych z człowiekiem. Ich kształt i charakter, jak również ich czyny są związane z mitycznymi czynami ludzi lub bogów w ludzkiej postaci. Kościół zawsze negatywnie oceniał całokształt spraw związanych z astrologią i mitycznymi postaciami.

Nostradamus wskazuje czas wielkiej wojny.
Nostradamus pisząc do swego syna, użył znamiennego zwrotu,
„Zatrzymałem czas, Ty go ponownie wpraw w ruch”.

Najważniejsze pytanie, jakie ciśnie się na usta, dotyczy kwestii czasu. O jakim czasie mówi Nosttradamus w tym zwrocie? Jaki czas można zatrzymać i ponownie wprawić go w ruch?

Jest taki instrument czasowy, który w rozumieniu potocznym, można wprawiać w ruch i go zatrzymywać. Takim instrumentem jest zegar astronomiczny a nasze odniesienie do gwiazd, będzie formą jego uruchamiania, lub zatrzymania. Każdy człowiek, może w swoim czasie określić położenie gwiazd. Zapisując lub wskazując położenie planet i gwiazd określamy konkretny czas astronomiczny a w odniesieniu do niego czas ziemski.

Nostradamus w swoich proroctwach często przytacza kwestie położenia gwiazd i planet, nieustannie wręcz odnosi się do astrologicznych cech prorokowanych wydarzeń. Taki astrologiczny klimat jego proroctw, stwarza wrażenie dwóch czasów. Jeden czas, to czas jego życia, który jest ujęty w kwestiach astrologicznych związanych ze sprawami bieżącymi. Drugi to czas wydarzeń, które dzieją się obecnie, czas wskazywany jego proroctwami, obficie ubranymi w astrologiczne cechy.

Czytając proroctwa Nostradamusa, można odnieść wrażenie, że bardzo zależało mu na zainteresowaniu czytających, sprawą astrologii i astronomii. Astrologia i położenie planet, są ważnym odniesieniem w przedmowach Nosradamusa, które kieruje do Henryka Szczęśliwego i do swoich proroctw.

W całokształcie tego gwiezdnego klimatu, bardzo znaczące są słowa, które skierował do swego najstarszego (ale z drugiego małżeństwa) syna Cezara. W tych słowach przekazuje on informację, że zatrzymał czas a synowi radzi, by tego typu czas ponownie wprawił w ruch. Rada Nostradamusa, jednoznacznie wskazuje sposób postępowania, jaki powinien przyjąć jego syn. Taka rada w całokształcie klimatu astrologicznego, jednoznacznie określa wskazywany rodzaj czasu, jako czas astrologiczny oparty na położeniu planet i gwiazd.

Tu, nasuwa się kolejne pytanie; Czy tę radę kierował do swego żyjącego u jego boku syna Cezara?

Gdyby to wskazanie kierował do żyjącego w tamtym czasie jego syna, sprawa ponownego uruchomienia czasu nie miałaby większego znaczenia. Tym bardziej, że część tego czasu jest ich wspólnym czasem życia, wskazanym takim samym położeniem gwiezdnych wskazówek. Różnica kilkudziesięciu lat, w których syn Cezar żyje dłużej od swego ojca w kontekście do prorokowanych wydarzeń nie ma znaczenia. Wniosek, jaki z tego wypływa, świadczy o tym, że Nostradamus pisząc do swego syna Cezara, miał na myśli inną osobę. W samej rzeczy pisał do innego swego syna, do syna duchowego, którego przyjście zapowiadał w drugiej połowie dwudziestego wieku.

Taka zapowiedź, koreluje z jego proroctwami a wskazanie sprawy ponownego uruchomienia czasu, może być wskazanie kierunku postępowania, dla człowieka, który żyje w czasach ostatecznych.

Proroctwa wskazujące działania wojenne w większości przypadków, są przedstawiane wraz z informacjami mówiącymi o astrologii i gwiazdach. W taki sposób wiąże on sprawę, ponownego uruchomienia czasu z zapowiadanym czasem rozpoczęcia się wielkiej wojny. A tak mocno w proroctwach poruszana kwestia, ponownego uruchomienia czasu, to nic innego, jak objawienie niezbędnej potrzeby obserwowania gwiazd i kontrolowania zmiany położenia planet. Te czynności, powinien wykonać ten, którego przyjście na ziemię, jest zapowiadane w czasie ostatecznym.

Działania wielkiej wojny, realizują się na planie ziemskiego nieboskłonu. Niezbędnym jest, by ten, który ma przyjść w czasach ostatecznych i dowodzić armią nieba z obszaru planety ziemi, i z planu świadomości człowieka, umiał rozeznać sprawy astrologii i astronomii.

Czas tego typu działań, musi być tak przygotowany, by z punktu widzenia człowieka, który żyje na ziemi, można było rozpoznać, szczególne położenie i konfigurację planet w stosunku do gwiazd. W przedmowach do własnych przepowiedni i do Henryka Szczęśliwego, Nostradamus wielokrotnie odnosi się do położenia planet i gwiazd. W konsekwencji, cała treść, tych przedmów jest zdominowana tematem astrologii i konfiguracji planet.

Można śmiało przyjąć, że te znamienne słowa Nostradamusa, które kieruje do swego syna Cezara, są skierowane do innego człowieka. Jak on sam mówi, również jego syna, lecz w postaci syna duchowego. To do niego, kieruje słowa; „Zatrzymałem czas, Ty ponownie wpraw go w ruch”. W tych słowach, pośrednio odnosi się do położenia planet, które w prorokowanym czasie wielkiej wojny, będą posiadały szczególne położenie. W klimacie astrologii odnosi się również do specjalnie ułożonego horoskopu, jego duchowego syna. Wynika z tego, że data urodzenia Tego, który ma przyjść, będzie odpowiednio przygotowana i dopasowana do położenia planet w czasie wielkiej wojny.


© GRYF144
Publikuję artykuł za zgodą autora.
Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą autora.

Uważam, że informacje zawarte w tym artykule wg mnie są godne polecenia, by się z nimi zaznajomić. Postaram się odpowiedzieć na ewentualne pytania i przedłożyć autorowi te, których zakres i trudność wykracza poza moją wiedzę w temacie.

#2 Lazy

Lazy

  TYLKO CZASEM

 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1 984 postów
 • GG: 663186

Napisano 12 września 2009 - 20:19

GRYF144 i Asef.Ta spółka jeszcze istnieje?