Nostradamus mówi o Watykanie

Proroctwa dotyczące Polski i świata. Nostradamus, Wanga, Edgar Cayce oraz inni profeci.
Asef
Infrzak
Posty: 67
Rejestracja: ndz gru 09, 2007 12:51 am
Kontakt:

Nostradamus mówi o Watykanie

Post autor: Asef »

Nostradamus
Czterowiersze wskazujące wydarzenia w obrębie religii i Watykanu.


Nostradamus VI - 9.

[indent]„W świętych kościołach dopuszczą się bezeceństw Mieniąc je cnotą, godną najwyższej pochwały Ten, na którego cześć biją złote medale Zakończy żywot w niewysłowionych męczarniach.”[/indent]

Religie swoje haniebne prawa nazywają cnotą, która według kapłanów tych religii zasługuje na miano, jedynej drogi do Boga. Papież zakończy swoje życie i władanie w męczarniach.[indent]W konkluzji do czterowiersza VI – 9.[/indent] Nostradamus w zwrocie; „W świętych kościołach”, wskazuje na „kościoły” jako religie a nie świątynie. Świadczy o tym przymiotnik „świętych” ujęty w tym zwrocie. Liczba mnoga mówi o wielu kościołach, które uważają się za „święte” a swą wiarę za właściwą drogę do Boga. Cnotą i to cnotą najwyższej wartości, będą określać tę drogę do Boga, która jest bezeceństwem. Postać, której droga życia i godność, jest uznawana przez ludzi tak wysoko, że na jej cześć bite są złote medale to może być tylko papież. Inne religie nie wpłynęły tak skutecznie na opinię publiczną, by ich głowy w taki sposób były traktowane. Jednak papież kończy żywot w niewysłowionych męczarniach. To zachodzi sprawa poddająca w wątpliwość wartość duchową papieża, który odchodzi w męczarniach. Człowiek, za jakiego jest uznawany papież ‘Ojciec święty” tak jak każda inna postać mająca prawo do świętości, nie odchodzi w męczarniach. Jest, co najwyżej umęczony lub męczony.

Ujęcie w jednym czterowierszu świętego kościoła i Papieża kieruje uwagę na chrześcijaństwo a dokładniej na Watykan. Przy czym to wskazanie wcale nie jest chwalebne, jest ono raczej ukazujące hańbę i bezeceństwo zarówno religii i jej stolicy Watykanu.Nostradamus V - 73.

[indent]„Przez samego Boga prześladowany będzie Kościół Święte Kościoły zostaną ograbione {splądrowane} Matka wyda na świat dziecko naga w koszuli Potem Arabowie zjednoczą się z Polakami.”[/indent]

Bóg poprzez swego syna, będzie prześladował religię. Wszystkie religie zostanę obdarte ze swoich niezgodnych z wolą Boga zasad. Bardzo ważna matka urodzi dziecko, gdy już nie będzie pod przykryciem szat chrztu. Wkrótce Arabowie, połączą siły z Polakami.[indent]W konkluzji do czterowiersza V - 73.[/indent] Jak ważne to są sprawy dla Boga świadczy fakt przybycia na ziemie Jego syna. Tu On musi wykazać przed ludźmi błędy, jakie czynią religie. Błędy, które wykaże spowodują takie zmiany, jakie powstają po ograbieniu w tym przypadku z wartości kultowych. Niewiasta związana ze sprawą przyjścia Syna Boga na ziemię, urodzi dziecko. To urodzenie jest obwarowane szczególnymi cechami. Uczyni to po apostazji a więc wypisaniu się z kościoła chrześcijańskiego. Taka procedura uwalnia człowieka z pod opieki chrztu i zdejmuje chrześcijańską ochronę w zakresie symbolicznego ubrania. Człowiek jest goły w pojęciu duchowym. Tu matka naga w koszuli urodzi dziecko, oznacza to, że już bez chrześcijańskiego płaszcza duchowego jednak nie naga w pojęciu ubrania. Po urodzeniu tego dziecka coś się zmieni w kontaktach pomiędzy Arabami a Polakami, a ta zmiana w jakiś sposób dotyczyła będzie tej niewiast i Syna Boga.Nostradamus VIII - 98.

[indent]„Krew ludzi Kościoła poleje się obficie wiele czasu upłynie, nim jej potok zostanie wstrzymany Płynie czerwona zupełnie jak woda Niedola, klęska i żałoba przypadnie kapłanom w udziale.”[/indent]

Zasady wiary i kanony religii zostaną obdarte z fałszu i złamane, długo wierni nie będą mogli się z tym pogodzić. Krew, która popłynie to zasady wiernych i kapłanów. Kapłanów czeka niedola, klęska i żałoba.[indent]W konkluzji do czterowiersza VIII – 98.[/indent] Jednym ze słów klucza Apokalipsy i wszystkich przekazów z nieba, jest słowo „krew”, które symbolizuje zasady. Dla przykładu „krew Boga” to zasady z nieba głoszone jako słowo Boga, „krew Chrystusa” to wszystko, co On przekazywał słuchającym Go, gdy nauczał (nie mylić z naukami religii chrześcijańskiej), nie tylko słowem, ale i swoim postępowaniem.

W tym czterowierszu, Nostradamus opisuje sytuację, gdy miecz słowa (wskazywany treścią informacji zaszyfrowanej w Apokalipsie) przetnie zakłamane informacje o Bogu i o Jezusie Chrystusie. To nieznane wcześniej oblicze Boga i nieba a przede wszystkim oblicze Chrystusa, będzie nie do przyjęcia przez ludzi w szczególności tych, którzy są zaślepieni wiarą.Omen 83.

[indent]„Podczas, gdy chrześcijaństwem wstrząsają niepokoje przywódcy prowadzą rozmowy: Hordy najeźdźców atakują Stolicę Apostolską, Ich przyjście zaraza jak choroba, później zgubę przyniesie. Ze wschodu ciągnie śmierć, zaraz, głód i pakty zdradzieckie.”[/indent]

Czas, w jakim chrześcijaństwo dozna wstrząsów, jest czasem ważnych międzynarodowych rozmów takich, które prowadzą przywódcy. W tym czasie niezorganizowane grupy, atakują zasady wiary chrześcijańskiej i Stolicę Apostolską Watykan. Najpierw te ataki przyniosą Watykanowi problemy a następnie zgubę. Te ataki ciągną ze wschodu i niosą wszystko co najgorsze dla kapłanów.[indent]W konkluzji do omenu 83.[/indent] Tu Nostradamus wskazuje na czas i moc ataków skierowanych przeciwko chrześcijaństwu. Ten zbiór informacji pomija inne religie a skupia się wyłącznie na Watykanie i katolikach. Moc tych ataków z biegiem czasu będzie się nasilała. Wskazanie na taki rozwój wypadków w czasie, odnajdujemy w zwrocie; „zraza jak choroba, później zgubę przyniesie.” Ich moc jest porównana do śmierci, zarazy i głody, trzech największych plag, jakie doświadczają ludzi w czasach wojen i klęsk. W ostatnim zwrocie; „i pakty zdradzieckie” możemy odczytać informację, że do tych klęsk kleru przyczynią się również sami kapłani, kolaborując z tymi, którzy atakują Watykan i katolików.Nostradamus VIII - 99.

[indent]„Mocą trzech królów doczesnych Stolica Apostolska zostanie przeniesiona w inne miejsce, Gdzie władzę i substancję cielesną ducha Będzie można odnowić i uwierzytelnić”[/indent]

Trzech papieży, którzy będą sprawowali władzę w prorokowanych czasach, przyczyni się do zmiany miejsca Stolicy Apostolskiej. Tam będą mogli od nowa zbudować władzę i formę religii, tak by wierni z powrotem wrócili.[indent]W konkluzji do czterowiersza VIII – 99.[/indent] Zwrot; „trzech królów doczesnych” wskazuje na przygotowania do zmiany miejsca stolicy. Działania te, są on rozłożone w czasie i zaplanowane. Stolica będzie zlokalizowana w takim rejonie wpływów Watykanu, gdzie najłatwiej będą dalej mogli działać.Nostradamus II - 12.

[indent]„Oczy otwarte tylko na wspomnienia z przeszłości, nikt nie będzie chciał przywdziać mniszego habitu. Potężny król srodze ukarze ich głupotę: Będą patrzeć w milczeniu, jak pustoszy ich świątynie”[/indent]

Już nie ma kandydatów do zakonu, pozostały tylko wspomnienia. Syn Boga bezlitośnie obnaży błędy ich życia zakonnego. Bez słowa będą obserwować, jak zasady ich kościoła rozsypują się w proch.[indent]W konkluzji do czterowiersza II – 12.[/indent] Miecz słowa, zniszczy istniejące w zakonach zasady i osiągnięcia życia klasztornego. Publikacja takich informacji, zniechęci nowych kandydatów do wstępowania na służbę w niepewnej religii. Przekazywane przez Syna Boga nieznane w religiach zasady, zburzą porządek zakonny a wszystkie wartości i zasady kościoła legną w gruzach, na oczach zakonnic i zakonników.Nostradamus IV - 49.

[indent]„Potem przed ludźmi krew się rozleje, która spadnie z samego szczytu niebios: Długo nie zdołają wyjaśnić tego zjawiska. Dopiero jeden znajdzie rozwiązanie.”[/indent]

Gdy działania nabiorą mocy i upłynie odpowiedni czas, nieznane zasady od Boga dotrą do wszystkich ludzi. Zostaną one przekazane przez Syna Boga, który w niebie jest na szczycie władzy. Długo nikt nie będzie mógł zrozumieć jak to zostało uczynione, do czasu, aż pierwszy to zrozumie.[indent]W konkluzji do czterowiersza IV – 49.[/indent] By ludzie mogli zrozumieć takie zasady życia człowieka, jakie są zgodne z potrzebami Boga, musi upłynąć dużo czasu. Istota tych zasad, do tego stopnia różni się od nakazów, które przekazywali kapłani, że człowiekowi z trudnością przychodzi zrozumienie. W czasach ostatecznych Syn Boga musi uczynić to sam z przyczyny tak dużego oporu świadomości. Nikt nie rozumie istoty tego problemu, jego złożoności i skrajnej różnicy z istniejącymi zasadami życia.

© GRYF144

Publikuję artykuł za zgodą autora.

Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą autora.Uważam, że informacje zawarte w tym artykule wg mnie są godne polecenia, by się z nimi zaznajomić. Postaram się odpowiedzieć na ewentualne pytania i przedłożyć autorowi te, których zakres i trudność wykracza poza moją wiedzę w temacie.
"Godność człowiek uzyska, gdy nie będzie oceniał a oceny innych nie będą go bolały. Gdy nie będzie szkodził innym, jak również nie pozwoli sobie szkodzić. Gdy jego EGO będzie wielkie, lecz tego nie będzie okazywał.Godności człowiek nie może okazywać i nie obchodzi go czy inni ją u niego zauważą." - Pan Zastępów.
Awatar użytkownika
Andrzej 58
Weteran Infranin
Posty: 1041
Rejestracja: sob maja 09, 2009 4:20 pm
Kontakt:

Re: Nostradamus mówi o Watykanie

Post autor: Andrzej 58 »

"VI/9 W przeklętych świątyniach będą wydarzenia skandaliczne.Liczyć będą na honor i lojalność.Przeciw tym groźnym – srebro ,złoto i odznaczenia.Koniec będzie burzliwy i dziwny." ":V/73 Kościół boży będzie prześladowany.Świątynie będą splądrowane.Dzieci będą umieszczać swoje matki w nowych realiach.Arabowie sprzymierzą się z Polakami." "VIII/98 Ludzi kościoła krew będzie eksponowana.Gdy woda w tak wielkiej obfitości.Przeciwko długim czasom nie będzie odcinania się.Niech klerycy króla słuchają." "VIII/99 Z powodu siły, trzech królów przeminie.W innym miejscu będzie stolica połowy apostołów.Treść umysłu ciału będzie zwrócona- sposób prawidłowej stolicy." "II/12 Oczy zamknięte- otwarte przez antyczne wizje. Szaty mnichów będą przeznaczone na marne.Wielkiego monarchy ukażą się szaleństwa.Wspaniały skarb znajdzie się poza świątyniami." "IV/49 Dwa narody ,które z wysokości czynią długoale długiego czasu trwania nie można zrozumieć.Umysł samotny to uczyni." Tak wielce pobożny prorok pisał na temat na ten temat jak powyżej.Naprawdę dużo wiadomości.
Awatar użytkownika
Katarzyna_1
Homo Infranius Alfa
Posty: 1969
Rejestracja: sob lut 06, 2010 4:22 pm
Kontakt:

Re: Nostradamus mówi o Watykanie

Post autor: Katarzyna_1 »

A Autor tego artykułu Gryf144, to kto?
"Balbus melius balbi verba cognoscit"
Awatar użytkownika
Andrzej 58
Weteran Infranin
Posty: 1041
Rejestracja: sob maja 09, 2009 4:20 pm
Kontakt:

Re: Nostradamus mówi o Watykanie

Post autor: Andrzej 58 »

A skąd mi wiedzieć Kasiu.W ten sposób powstają rozbieżności .Te wklejone przeze mnie to te same ,które są w opracowaniu a jednak się różnią.Jedno i drugie łączy to samo przesłanie - Czego autor na pewno nie wie.To nie ostateczna wersja .Nie musi do tego dojść ,ale są nie zmienialne warunki..które muszą zostać wprowadzone w życie.
Awatar użytkownika
Katarzyna_1
Homo Infranius Alfa
Posty: 1969
Rejestracja: sob lut 06, 2010 4:22 pm
Kontakt:

Re: Nostradamus mówi o Watykanie

Post autor: Katarzyna_1 »

Hm "Arabowie sprzymierzą się z Polakami."  Ale za czasów Nostradamusa to chyba nie było okreśkenia Arab.., może o podobną semicką nację chodziło? 
"Balbus melius balbi verba cognoscit"
Awatar użytkownika
Katarzyna_1
Homo Infranius Alfa
Posty: 1969
Rejestracja: sob lut 06, 2010 4:22 pm
Kontakt:

Re: Nostradamus mówi o Watykanie

Post autor: Katarzyna_1 »

Gdyby Nostradamus żył dwa wieki później to można byłoby sobie pomyśleć, że był masonem, a te jego centurie to takie "pobożne" życzenia na przyszłość dla jego narodu. Był katolikiem, ale nie sądzę, że z własnego wyboru. We Francji w XVI wieku Żydzi byli prześladowani i wielu z nich opuściło Francję udając się do krajów wschodnich, bardzo wielu do POlski.Dlatego uważam, że Polacy nie powinii analizować spisanych przez niego "wizji". Niech się historia Polski toczy bez jego udziału. A kysz!Wiem.., zaraz będę posądzona o antysemityzm. Nic z tych rzeczy - połowa moich koleżanek ze szkoły średniej to Żydówki i fajnie je wspominam.
"Balbus melius balbi verba cognoscit"
Awatar użytkownika
Andrzej 58
Weteran Infranin
Posty: 1041
Rejestracja: sob maja 09, 2009 4:20 pm
Kontakt:

Re: Nostradamus mówi o Watykanie

Post autor: Andrzej 58 »

A co Kasiu najbardziej dzieli ludzi.Arabowie Islam a Polacy Chrześcijaństwo.Kiedy taki sojusz może być możliwy?Mówisz ,że w czasach Nostradamusa nie było pojęcia "Arabowie"To wkleję oryginalny zapis. Persecutee de Dieu sera l'Eglise,

Et les saints temples seront expoliez :

L'enfant la mere mettra nud en chemise,

Seront Arabes aux Polons raliez. Wkleję również następny czterowiersz ,w którym pada określenie arabski.   V 74De sang Troy en naistra cœur Germanique,

Qui deuiendra en si haute puissance,

Hors chassera gent estrange Arabique,

Tournant l'Eglise en pristine preeminence. I tłumaczenie V/74 Krew Trojan odrodzi się w sercu Germanii.Gdy boskość przybywa z tak ogromną siłpolowanie na ludzi z zagranicy Arabii..Przełom w kościele- uchwyceni przez eminencje.  Ale to wszystko betka Kasiu .Są tam duże lepsze przykłady nazw ,które pojawiły się stosunkowo nie dawno.
Awatar użytkownika
Katarzyna_1
Homo Infranius Alfa
Posty: 1969
Rejestracja: sob lut 06, 2010 4:22 pm
Kontakt:

Re: Nostradamus mówi o Watykanie

Post autor: Katarzyna_1 »

A mniejsza z tym.  Arabowie to ludy semickie tak jak Żydzi.Jestem za tym, żeby nie analizować jego twórczości.A kysz z jego "przepowiedniami".A o synagogach tez coś pisał? :)
"Balbus melius balbi verba cognoscit"
ODPOWIEDZ

Wróć do „JASNOWIDZE I PROROCTWA”