Projekt Cheops & 2012: Groźna sekta

Medytacje, relaksacje, channnelingi, czakry, trzecie oko itp.
Awatar użytkownika
Dreamer
Infrańczyk
Posty: 190
Rejestracja: ndz mar 25, 2007 10:02 pm
Kontakt:

Projekt Cheops & 2012: Groźna sekta

Post autor: Dreamer »

PONIŻSZY TEKST MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE PRZEDSTAWIA PRAWDZIWEJ DZIAŁALNOŚCI SEKTY "PROJEKT CHEOPS" I JEJ POKREWNYCH, A TAKŻE ZWIĄZANYCH Z NIĄ OSÓB, TAKICH JAK ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ CZY LUCYNA ŁOBOS.Chciałbym wrócić do tego tematu ponieważ coraz więcej naukowców bierze udział w tym projekcie

[ external image ]CEL PROJEKTUCelem Projektu Cheops są badania archeologiczne w Egipcie i odkopanie Wielkiego Labiryntu opisanego przez Herodota, oraz grobowca faraona Cheopsa.Swój początek Projekt ma w maju 2001 r. kiedy Łucja Szajda, psycholog kliniczny z Wrocławia, przeprowadziła sesję hipnotycznej regresji wieku z Lucyną Łobos.‘Regresja hipnotyczna – Polega na wprowadzeniu człowieka w stan hipnozy i powolnym cofaniu się pamięcią do czasu, kiedy zaistniało traumatyczne wydarzenie ‘

(źródło: Wikipedia)

Z dalszych sesji wynika, że do Ziemi zbliża się Nibiru, zwana Planetą X, która w 2012 roku zahaczy ogonem w rejonie bieguna północnego, albo na oceanie. Nastąpi gwałtowne topnienie lodowców i Ziemia będzie zalewana z godziny na godzinę.

Na naszej planecie istnieje system energomagnetycznego zabezpieczenia Ziemi, zainstalowany w Wielkiej Piramidzie w Gizie przez wyższą cywilizację z planety Aszun, z pasa Oriona, która przewidziała skutki kolejnej katastrofy cyklicznie nawiedzającej Ziemię (Biblijny potop)Gdy nastąpi uruchomienie zabezpieczenia Ziemia będzie osłonięta energią i kiedy Nibiru będzie przelatywać - nie zrobi większej szkody.Misja Faraon to misja pokojowa, mobilizująca wszystkich ludzi do zjednoczenia się bez względu na wyznanie, rasę, czy narodowość. To również wyzwanie duchowe i fizyczne do przygotowania się na zmiany na Ziemi - wielkie oczyszczanie, które zapoczątkował już Jezus.LUCYNA ŁOBOS

[ external image ]

W przeszłości wykazywała zdolności paranormalne choć tak naprawdę nie była tego pewna, rodzice natomiast w wiadomy sposób wybijali jej to z głowy. Jednak owe zjawiska towarzyszyły (i towarzyszą) jej przez całe życie. Pani Lucyna zawsze bała się tego co wokół niej się działo. W 1990 roku przeszła śmierć kliniczną i od tego momentu jej życie zmieniło się całkowicie. Nie mogla poradzić sobie z glosami, które zaczęła słyszeć. Poszukiwała fachowej pomocy, lecz nie mogli jej pomóc ani psychologowie, ani psychoterapeuci.'Śmierć kliniczna - ustanie czynności układu krążenia, oddechowego, nerwowego; poszczególne tkanki zachowują jeszcze zdolność do życia'

źródło: Encyklopedia PWN

O śmierci klinicznejPosiada niezwykłe zdolności jasnosłyszenia oraz dar uzyskiwania informacji przy pomocy channellingu telepatycznego z wymiaru świata duchowego. Posiada też dar jasnowidzenia porównywalny z tym, którym dysponował ksiądz Czesław Klimuszko. Przez wiele lat odrzucana, często wyśmiewana przez otoczenie, w końcu zaczęła na swojej drodze spotykać ludzi, którzy nie śmiali się z jej zdolności. Po raz pierwszy próbę ich wyjaśnienia podjęła się wspomiana już Łucja Szajda, do której Pani Lucyna zgłosiła się w 2001 roku. Kolejnym psychologiem, który rozpoczął z nią pracę na drodze regresji hipnotycznej był Andrzej Wójcikiewicz.‘Channelling - łączenie się (kontakt) w sposób paranormalny z energiami lub bytami niematerialnymi. Kontakt ten następuje drogą pozazmysłową, kanałem mentalnym, na ogół bez użycia języka werbalnego. Otrzymane przekazy często są trudne do zrozumienia. Podświadomość przekłada je na bardziej zrozumiałe myśli, słowa mówione bądź też pisane.’

(źródło: Wikipedia)Dla badaczy zjawisk komunikacji zmysłowej Lucyna Łobos jest koronnym przykładem, potwierdzającym zjawisko reinkarnacji, radiokomunikacji biologicznej (channellingu telepatycznego), radiacji oraz tych zjawisk, które zdefiniowano na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze, jako psychotronika. Znana jest jako medium łączności pomiędzy światem duchowym i bytami z Oriona a Ziemią. Dzięki niej ludzie mają możliwość rozmowy z Opiekunem Ziemi - Enki.'Medium - oznacza osobę, która komunikuje się z duchami albo innymi nadprzyrodzonymi siłami. Osoba taka jest kanałem odbierającym informacje z innego świata'

(źródło: Wikipedia)Jest wiceprezesem Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych 'Dar Światowida'. Za jej sprawą powstał Projekt Cheops i dwie ściśle ze sobą współpracujące Fundacje: 'Dar Światowida' w Polsce i 'The Mistery Of The World' w USA. Uczestniczyła w wielu konferencjach przedstawiających założenia i cele Projektu dla Polonii amerykańskiej w Chicago.W czasie pierwszej sesji Lucyna cofnęła się do swojego poprzedniego wcielenia, kiedy to była kapłanką Ki, żyjącą za czasów budowy Wielkiej Piramidy w Egipcie i opisała w jaki sposób i kto i w jakim celu ją zbudował. Podała również dokładną lokalizację grobowca faraona Cheopsa (Chufu). Powiedziała, że teraz, w czasach Wodnika, przyszedł czas, aby ten grobowiec odkopać. Pozwoli to na uaktywnienie, czyli otwarcie Wielkiej Piramidy.

W kolejnych sesjach była łącznikiem pomiędzy Istotą Duchową EN-KI (Samuel) a zadającymi mu pytania uczestnikami sesji (w przypadku sesji prywatnych) oraz w późniejszym czasie także ludźmi z widowni (w przypadku sesji publicznych). Łączenie odbywa się za pomocą metody channellingu telepatycznego.

komentarz

INNI LUDZIE PROJEKTU

W Projekt Cheops, jak i Misję Faraon, zaangażowane jest, poza oczywiście samą Lucyną Łobos, wiele osób, nie tylko z Polski, ale także z USA, Belgii i Egiptu. Wśród nich znajdziemy badaczy, naukowców, egiptologów, psychologów, pisarzy, dziennikarzy, inżynierów, pracowników naukowych, profesorów, doktorów, geofizyków. To ludzie nie tylko bardzo dobrze wykształceni, to ludzie z pasją i misją do wypełnienia. Oto sylwetki kilku najważniejszych postaci należących do Projektu lub z nim powiązanych:ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ (POLSKA)Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych 'Dar Światowida'.Z Projektem Cheops zetknął się pod koniec 2000 roku poprzez przypadkowe spotkanie z Lucyną Łobos. Przeprowadził z nią drugą sesję regresji wieku w czerwcu 2001 i od tego czasu kieruje na terenie Polski działaniami związanymi z Projektem.Pochodzi z Warszawy. Tu ukończył AWF ze stopniem magistra. Po studiach pracował w szkole średniej jako nauczyciel w.f. W roku 1970 wyjechał najpierw do Szwecji, następnie do Danii, gdzie otrzymał pozycję trenera kadry olimpijskiej w szermierce.W roku 1980 rozpoczął studia na Uniwersytecie w Ottawie uzyskując drugi stopień magisterski z psychologii sportu. Tematem pracy naukowej było użycie technik hipnozy i sugestii post-hipnotycznych do redukcji napięcia startowego u zawodników w szermierce. W roku 1988 zainteresował się technikami samokontroli umysłu Metodą Silvy i ukończył kurs instruktorski u twórcy metody - José Silvy otrzymując dyplom instruktora. Od roku 1992 jest dyrektorem generalnym Metody Silvy w Polsce i pierwszym, który zaprezentował ją tutaj w oryginalnej formie.IWONA STANKIEWICZ (POLSKA)Aktorka pracująca w Teatrze Muzycznym 'Capitol' we Wrocławiu, członek Rady Fundacji 'Dar Światowida'. Od samego początku związana z Projektem.Z powodu przejściowych problemów ze zdrowiem zaczęła poszukiwać fachowca od masażu i w taki właśnie sposób poznała Lucynę Łobos. Większość sesji hipnozy oraz channellingu telepatycznego z Panią Lucyną odbyło się w jej mieszkaniu. Za jej sprawą Andrzej Wójcikiewicz poznał Panią Lucynę. Stała się swego rodzaju łączniczką i koordynatorką pomiędzy Lucyną a pozostałymi członkami rozrastającej się grupy zaangażowanej w Projekt.BARBARA CHOROSZY (CHICAGO)Prezes Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych 'The Mistery Of The World - Mission Pharaoh' (Non for profit research foundation) - 'Tajemnice Świata - Misja Faraon', z siedzibą w ChicagoDziennikarka radiowa, która od stycznia 2003 roku prowadzi w polskim radiu w Chicago audycje pt. 'Misja Oriona - Cheops'PATRICK GERYL (BELGIA)Belgijski naukowiec i pisarz, od wielu lat zajmuje się astrofizyką, astronomią i archeologią.Jest autorem dziewięciu książek, w tym najsłynniejszej - 'Proroctwo Oriona na rok 2012'. Zdołał odkryć ślady prowadzące do wysoko rozwiniętej cywilizacji, która została zniszczona przez przebiegunowanie Ziemi około 11.500 lat temu. Odcyfrował również pisma cywilizacji Majów oraz starożytnych Egipcjan, które ostrzegają przed podobną katastrofą w roku 2012.W książce 'Nowy wymiar czasoprzestrzeni' (1979) podważył słynną teorię względności Einsteina. Przewidział wiele wyjątkowych zjawisk, których istnienie związane było z kosmosem. Jego przewidywania potwierdziły się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, wywołując poruszenie i ogromne zainteresowanie w Belgii.Od wielu lat ściśle współpracuje z Fundacją 'Dar Światowida'.BILL BROWN (USA)Z zawodu inżynier budowlany. Jest Amerykaninem i mieszka w stanie Colorado w USA. Od wielu lat zajmuje się egiptologią. Jest autorem książek na temat płaskowyżu w Gizie, w których opisuje badania dotyczące podziemi znajdujących się w okolicy trzech piramid. Jest pionierem nowej metody badań z użyciem astronomicznych obserwacji układu gwiazd w celu znalezienia nieodkrytych jeszcze obiektów archeologicznych pod powierzchnią płaskowyżu w Gizie.Spotkał się z Lucyną Łobos w Gizie w czasie badań georadarowych. Za pomocą własnych, niezależnych obliczeń wskazał jako miejsca znaczące te same punkty archeologiczne w rejonie Wielkiej Piramidy, które były opisane w sesjach z Panią Lucyną oraz wyznaczone w czasie pierwszej wizyty w Egipcie, w czerwcu 2005.MOHAMED ABBAS-ALI (EGIPT)Dr Abbas jest profesorem i pracownikiem naukowym Narodowego Instytutu Astronomii i Geofizyki (National Research Institute of Astronomy and Geophisics) na Uniwersytecie w Kairze. Był kierownikiem georadarowych badań na terenie piramid w Gizie, zainicjowanych przez Fundację 'Dar Światowida'.Jest specjalistą w dziedzinie geofizyki. Jego praca doktorska dotyczyła geofizycznych badań w zakresie analizy wód gruntowych i zbiorników podziemnych energii termicznych, jako czynnika badań archeologicznych w rejonie piramid w Gizie. Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji naukowych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych w Egipcie, Niemczech, Anglii, Japonii, Francji, USA z zakresu geofizyki i badań georadarowych.ADAM SZYNKIEWICZ (POLSKA)Doktor, adiunkt Zakładu Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z geologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik licznych szkół naukowych, seminariów i konferencji organizowanych przez uniwersytety i towarzystwa naukowe z całego świata.Jest jedynym w Polsce specjalistą znającym zarówno szwedzkie, jak i amerykańskie systemy georadarowe. Uczestnik wypraw do Egiptu, które wspiera Fundacja 'Dar Światowida'ZAHI HAWASS (EGIPT)Jeden z czołowych egiptologów na świecie, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności przy egipskim Ministerstwie Kultury, zdobył międzynarodową sławę także poza środowiskiem archeologów dzięki częstym występom w telewizyjnych programach popularnonaukowych kanału Discovery Civilisation poświęconych cywilizacji staroegipskiej. Prowadzi działania na rzecz zwrócenia Egiptowi przechowywanych w muzeach całego świata staroegipskich zabytków.Niektórzy zarzucają mu, że jako szef Najwyższej Rady Starożytności po dokonaniu ważnego znaleziska odsuwa od badań innych egiptologów, aby mógł sobie samemu przypisać zbadanie danego zagadnienia.Jest Strażnikiem Piramidy, lecz z drugiej strony - największym problemem do pokonania dla Projektu, gdyż od niego zależy wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań i wykopalisk.

Dla naszych przodków ta Istota Duchowa była znana pod imieniem Światowid, dla innych jako Enki, co znaczy Pan Ziemi - w Sumerze, w Egipcie - Ptah, KA albo Atum, dla Hebrajczyków - Adonaj lub Pan, na Atlantydzie i w Ameryce Północnej - En-Ki albo Etar, wreszcie w bardziej nam bliskiej i znanej greckiej mitologii jako Orfeusz, Dionizos eleuzyjski, czy wreszcie - Prometeusz, dawca ognia. Wszędzie tam, gdzie czczono dar słońca i świętego ognia od czasów Atlantydy, tam znana była jego obecność.Poniższe informacje pochodzą z przekazów Samuela (En-Ki) za pośrednictwem Lucyny Łobos za pomocą techniki channellingu telepatycznego:- Otrzymał Ziemię w zarządzanie, aby rodzaj ludzki doprowadzić do doskonałości.- Właścicielem Ziemi jest ten, którego nazywamy Bogiem, a Jego prawdziwe imię to Jahwe. Cały Wszechświat i inne cywilizacje posiadają tego samego Boga.- Samuel to ta sama postać co En-Ki. Jest istotą stworzoną, a nie zrodzoną. Ale żeby przybyć na Ziemię musiał się narodzić.- Jest synem Jahwe, który skierował go i jego brata En-Li (Jezus) na planetę, gdzie mieli się narodzić, wychować, a kiedy dopiero ich umysły były odpowiednio przygotowane, mieli być przesiedleni na Ziemię.- Kiedy przybyli na Ziemię, byli już na niej ludzie. Sami byli rasą białą, natomiast na Ziemi była rasa czarna. Udoskonalili istotę ludzką, wprowadzili geny lub DNA - pierwiastek istot doskonałych.- Przybyli z ostatniej planety Układu Słonecznego, nazwanej przez późniejszych naukowców planetą Nibiru. Jako pierwsi przybyli na Ziemię po to, żeby przygotować na następny transport Ziemię, wybudować dla przybywających mieszkania.- Bóg po stworzeniu Ziemi, miał zamiar uczynić ją rajską planetą, planetą bogów, klejnotem wszechświata. Oni mieli ten plan zrealizować.- Ludzie są już jedynymi, którzy podlegają prawu, oczyszczenia, doskonalenia się. Nie ma kolejnego punktu ewolucji, jesteśmy w ostatnim punkcie.- Przez te tysiące lat ludzie byli obserwowani przez Radę Bogów i kiedy przyszedł czas kolejnego posiedzenia Rady, zapadła decyzja, żeby wszystko rozpocząć od początku. Głosy były jednomyślne. Samuel sprzeciwił się Radzie i naraził się na gniew Boga i Rady. Postawiono mu warunek. Pozwolono mu przeprowadzić eksperyment poprawy ludzi. Otrzymał czas, który już się kończy. Po tym czasie, po roku 012 ma być odsunięty od akcji oczyszczania i do akcji wkroczy Gabriel - anioł oczyszczania.- Odnalezienie grobu ma ogromne znaczenie, gdyż oczyszczanie Ziemi jakie zostało zaplanowane i już się rozpoczęło będzie przebiegać wtedy łagodnie.- Cheops pochodzi z prostej linii z Oriona, przełamie on kod otwierający bramę do Drugiego Świata – świata doskonałego. Istoty, które pomagały przy budowie Piramidy pochodzące z Oriona będą przybywać na Ziemię i pomagać ludziom zrozumieć sens istnienia. Zrozumieć życie.- Jeżeli Cheops nie zostanie obudzony, to oczyszczanie i tak będzie miało miejsce, ale będzie o wiele bardziej straszne dla ludzi, gdyż wtedy będą ginąć.

UWIARYGODNIENIE ZDOLNOŚCI LUCYNY ŁOBOSAby uwiarygodnić zdolności Pani Lucyny, Samuel wskazał miejsce w Polsce, gdzie bedzie można ten dar zweryfikować. Jest nim Kościół na Ślęży, pod ktorym, jak twierdził, nie znajduje się lita skała, ale coś innego.

Ślęża - uwiarygodnienie zdolno...Badania rozpoczęte zostały w dniu 17 sierpnia 2004 na podstawie umowy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Fundacją 'The Mistery Of The World' reprezentowaną przez sponsora oraz prezesa Barbarę Choroszy. Kierownikiem badań został dr Aleksander Limisiewicz. Pani Lucynie dawano 1% szans na znalezienie czegokolwiek. Wcześniej, w tym miejscu, ruin zamku szukano wiele razy, m.in. Niemcy, Rosjanie, jak również wspomiany juz dr Limisiewicz.Już pierwsze badania georadarowe wskazały, ze pod kościółkiem znajduje się pierwszy poziom zamku. Dokładnie tak, jak mówił o tym w sesji Samuel i jak wskazała to Pani Lucyna.

Ślęża - wyniki badańNie bez powodu Samuel zlecił szukanie na Ślęży. Jest ona ściśle powiązana ze sprawą Egiptu. Gdy patrzymy na Masyw Ślęży (Ślęża, Wieżyca i Gozdnica) z lotu ptaka to przypomina on układ w gwiazdozbiorze Oriona lub też układ piramid w Gizie w Egipcie. Jednocześnie układ ten jest identyczny do tego, jaki można było zaobserwować na Ziemi w 10450 p.n.e. i wcześniej.

DLACZEGO WIELKA PIRAMIDA ?Wielka Piramida w Egipcie stoi na centralnym punkcie osi Ziemi. W piramidzie zainstalowano określony system energetyczny i połączenia energetyczne ze źródłami istniejącymi poza Ziemią, dokładniej w konstelacji Oriona. System ten został połączony siatką, którą stanowią piramidy i tzw. 'miejsca mocy' (czakramy), rozmieszczone w różnych punktach na kuli ziemskiej. W ten sposób Wielka Piramida stała się kluczem do uaktywnienia energii i ratunkiem dla ludzi XXI wieku. Aby ją uruchomić pozostawiono ludziom klucz, który miał być odnaleziony we właściwym momencie, po upływie odpowiedniego czasu.Tym kluczem jest mumia Faraona Cheopsa, budowniczego Wielkiej Piramidy. W momencie, gdy 'faraon ujrzy słońce', czyli w momencie odnalezienia grobowca, zaistnieją warunki, aby 'otworzyć' Wielką Piramidę i spowodować uruchomienie zabezpieczenia. Aby to się stało należy włożyć mumię Faraona do jego sarkofagu w Wielkiej Piramidzie, który do dziś stoi pusty. Mumia posiada wmontowane urządzenie, które zadziała dopiero wtedy, kiedy Faraon zostanie włożony do sarkofagu. Wtedy to urządzenie zadziała i energie się połączą.FAKTY DOTYCZĄCE PIRAMIDY

źródło: http://articles.budowle.pl- Jest zbudowana z 2 milionów 300 tysięcy kamiennych bloków o przeciętnej wadze około 2,5 ton. Do tego należy jeszcze dodać 115 tysięcy polerowanych płyt, które niegdyś pokrywały ściany Piramidy każda o wadze 10 ton.- Powierzchnia, na której wznosi się Piramida, wynosi 5,4 hektara, a jej ogólna waga przewyższa 6 milionów ton!- Ściany Piramidy są prawie idealnie zorientowane według stron świata. Budowniczowie Piramidy umiejscowili ją dokładnie na 30 równoleżniku- Południk przechodzący przez środek piramidy tworzy z równoleżnikiem przechodzącym przez piramidę Mykerinosa i z linią prostą łączącą te dwa punkty trójkąt pitagorejski.- Obwód podstawy podzielony przez podwójną wysokość daje liczbę Pi = 3,14169.- Wysokość piramidy razy 10 do dziewiątej potęgi (miliard) jest równa średniej odległości Ziemi od Słońca.- Odległość do bieguna N jest równa odległości do środka Ziemi i odległości od bieguna do środka Ziemi.- Masa sarkofagu pomnożona przez 10 do piętnastej potęgi (biliard) jest równa masie Ziemi.- Stosunek długości i objętości piramidy odpowiada stosunkowi promienia do powierzchni koła.- Długość boku podstawy wynosi 365,342 łokci egipskich i jest równa liczbie dni roku słonecznego w tropikach.- Monumenty w Gizie są nie tylko mapą dzisiejszego gwiezdnego nieba. Są one dokładną mapą układu gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona w 10 450 roku przed naszą erą- Południk biegnący przez piramidę jest najdłuższym biegnącym przez ląd. Dzieli on jednocześnie morza i kontynenty na dwie równe części.- Kąty piramidy dzielą Deltę Nilu na dwie równe części.- Leży ona w centrum masy lądu stałego Ziemi.- Piramida jest zegarem słonecznym, pokazującym pory i długość roku.- Piramida od końca lutego do połowy października nie rzuca w południe żadnego cienia.Profesor I.E.S. Edwards, specjalista egiptolog z British Museum uważa że:

'Starożytnym Egipcjanom znany był jeden i tyko jeden sposób podnoszenia dużych ciężarów, a mianowicie za pomocą ramp zbudowanych z cegieł i ziemi wznoszących się od poziomu gruntu do żądanej wysokości'W 1983 roku brytyjski inżynier Chris Dann obliczył, że starożytni Egipcjanie cięli granit z szybkością 500 razy większą niż to było możliwe w 1983 roku. Jedynym sposobem, który daje takie możliwości i jest nam znany, jest zastosowanie ultradźwiękowego urządzenia. Mówił, że:

'Nam byłoby dość ciężko wytworzyć większość z tych wyrobów - nawet z zastosowaniem najbardziej nowoczesnych metod obróbki materiałów. Tymi instrumentami, przy pomocy których podobno stworzono te niesamowite rzeczy, fizycznie niemożliwe jest, by nawet zbliżyć się do ich produkcji'Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie. Czy Egipcjanie żyjący kilka tysięcy lat temu mogli zbudować coś co w dzisiejszych czasach byłoby prawie nie możliwe, a budowa trwałaby co najmniej 20-30 lat (nawet przy naszej już dość zaawansowanej technice). Czy mieli tak wielką wiedzę astronomiczną? Skąd znali odległość Ziemi od Słońca lub odległość do środka Ziemi, odległości od bieguna, masę Ziemi, mapę nieba, mapę świata (położenie południków i równoleżników), liczbę PI czy trójkąt pitagorejski?Odpowiedź jest bardzo prosta. Ale jakże niezwykłą. Tylko wyżej rozwinięta cywilizacja mogła stworzyć taki cud. Piramidy zbudowali nasi kosmiczni bracia z planety Aszun. Zastanawiacie się jak?Źródło :www.jasonk.blog.onet.pl/
Ostatnio zmieniony sob lis 12, 2011 10:05 am przez Dreamer, łącznie zmieniany 1 raz.
Maria
Zaangażowany Infranin
Posty: 312
Rejestracja: wt cze 12, 2007 4:16 pm
Kontakt:

Re: Projekt Cheops & 2012: Groźna sekta

Post autor: Maria »

Zastanawiac sie mozemy, czy jednak potrafimy to w nasz racjonalny sposob wytlumaczyc - sadze, ze trudno nam to przyjdzie. Przez wiele, wiele wiekow bylismy w swiadomy sposob oszukiwani co do naszego zaistnienia na tej planecie i praw na niej zachodzacych, ze raczej ciezko przyjdzie nam zrozumienie tego co sie wokol nas dzieje. Coraz czesciej jednak nasza swiadomosc pozwala nam pojac nie tylko nasz byt ale i role innych Istot w naszym powstaniu. Nie tylko istot pozytywnych ale rowniez i tych ktore ciagle chca nas trzymac w ciemnosci. Zaczynamy zauwazac to co przybysze z kosmosu pozostawili na Ziemi. W jakim celu ? Moze po to aby nas oswiecic a moze zniszczyc ? Jest wiele watpliwosci. Technika jaka rozwineli ludzie coraz czesciej potwierdza ogrom wszechswiata i zaleznosci w nim wystepujace. A przeciez na naszym globie mamy od milionow lat ta wiedze a nie potrafimy z niej skorzystac. Projekt Cheops to dopiero poczatek a juz sie dowiadujemy jak wielka ma spelnic role. Czy chodzi o uratowanie nas przed Nibiru ? To ze "nadchodzi' widac na Ziemi : trzesienia ziemi, tsunami, powodzie i inne zmiany coraz czesciej widoczne / aktywnosc wulkanow /. Ja mimo wszystko jestem dobrej mysli!!!
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 11:15 am przez Maria, łącznie zmieniany 1 raz.
JAM JEST Światłością Serca - Saint Germain
Awatar użytkownika
sasquatch
Homo Infranius
Posty: 430
Rejestracja: śr mar 07, 2007 11:30 am
Kontakt:

Re: Projekt Cheops & 2012: Groźna sekta

Post autor: sasquatch »

Jaką możemy mieć pewność że te istoty chcą pomóc ludzkości. Z tego co czytałem w sesjach ich planeta umiera. Oni także tworzyli Deep Shield (w odróżnieniu od nas używali złota) ale ta technika nie poskutkowała. Nie mają nic do stracenia, utrzymują się na swej planecie dzięki technice ale za 1000 lat nic im nie pomoże, będą musieli ją opuścić. Nie widzę więc powodu dla którego te istoty chciałyby nas chronić, tarcza o której mówią nie była potrzebna przez miliony lat, kolejne cywilizacje odchodziły i rozwijały się kolejne, to naturalny cykl ale im to nie pasuje. Wędrówka Nibiru jest oczywista ale nigdy wcześniej czy Lemurianom lub Atlantydom ktoś pomagał?Bardzo dokładnie przyglądam się projektowi i nie pałam wielkim optymizmem. Wielki Samuel/Enki na jednej sesji opowiada że jego bratem jest Jezus, zalewa nas miłością, na drugiej mówi że istnienie ludzi jest im zupełnie obojętne. Ciekawe nieprawdaż?

Awatar użytkownika
Dreamer
Infrańczyk
Posty: 190
Rejestracja: ndz mar 25, 2007 10:02 pm
Kontakt:

Re: Projekt Cheops & 2012: Groźna sekta

Post autor: Dreamer »

Nic nie trwa wiecznie także ludzkość

Myślę że przed laty mieliśmy technikę przewyższającą obecną Być może dostaliśmy ją od istot z kosmosu Jednak różne kataklizmy cofają ciągle naszą cywilizację.

Przecież ciągle znajdujemy dowody na to że miliony lat temu na Ziemi były istoty rozumne ( kryształowe kule, ślady istot dwunożnych, podania i zapiski cywilizacji Majów Sumerów ) Ale jakoś żaden naukowiec nie ma odwagi zaprzeczyć otwarcie teorii Darwina i istać w opozycji do przyjętej historii świata.
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 3:51 pm przez Dreamer, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Dreamer
Infrańczyk
Posty: 190
Rejestracja: ndz mar 25, 2007 10:02 pm
Kontakt:

Re: Projekt Cheops & 2012: Groźna sekta

Post autor: Dreamer »

Ale nie mamy niepodważalnych dowodów, z tych dowodów to możemy tylko przypuszczać, że istniała wcześniej jakaś inna, bardziej zaawansowana cywilizacja, nigdy się tego nie dowiemy, możemy tylko przypuszczać


Cała nasza nauka oparta jest na przypuszczeniachPoczątek Wszechświata

Powstanie życia na Ziemi

Historia przed 4000 r p.n.eWażne jest otwarcie na wszelkie możliwe scenariusze a nie zamykanie się w klatce obecnie przyjętego systemu wiedzy
Awatar użytkownika
Dreamer
Infrańczyk
Posty: 190
Rejestracja: ndz mar 25, 2007 10:02 pm
Kontakt:

Re: Projekt Cheops & 2012: Groźna sekta

Post autor: Dreamer »

Tak ale my sobie możemy spekulować przez lata

Ważne jest oficjalne stanowisko świata nauki, która obecnie jakoś coraz bardziej zaczyna przypominać XIX wieczny punkt widzenia a więc zaciekłe atakowanie ludzi wychodzących z rewolucyjnymi teoriami
ODPOWIEDZ

Wróć do „EZOTERYKA”